Ulaznice

Prodaja i rezervacije:

Ulaznice možete kupiti u Centru za mlade grada Varaždina Ulica Petra Preradovića 4  pola sata prije početka izvedbe ili rezervirati na gllugl.teatar@gmail.com najkasnije dan prije izvedbe. 

Na pretprodaju (rezervacije) Glluglovih izvedbi odobravamo POPUSTE. Popusti NE VRIJEDE za gostujuće programe.

Cjenik: 

Oče (gostovanje SLG Celje                                                                                            ulaznica – 40 kn                                                                                                                                                      

Božićna bajka                                                                                                                          djeca – 30 kn                                                                                                                                 pratnja jednog djeteta – 30 kn                                                                                                     pratnja dvoje djece – 15 kn                                                                                                         pratnja troje ili više djece – gratis                                                                                   organizirane grupe (škole, vrtići, poduzeća) – 20 kn, pratnja djece gratis, djeca slabijeg imovinskog statusa gratis                                                                                                                                            na pretprodaji popust 5 kn za pojedinačnu kartu

Cezar                                                                                                                                    ulaznica – 40 kn                                                                                                                        studenti, učenici – 30 kn                                                                                                                                        na pretprodaji popust 5 kn za pojedinačnu kartu 

Dindim, o nježnosti                                                                                                             djeca – 30 kn                                                                                                                                 pratnja jednog djeteta – 30 kn                                                                                                     pratnja dvoje djece – 15 kn                                                                                                         pratnja troje ili više djece – gratis                                                                                   organizirane grupe (škole, vrtići, poduzeća) – 20 kn, pratnja djece gratis, djeca slabijeg imovinskog statusa gratis                                                                                                                                            na pretprodaji popust 5 kn za pojedinačnu kartu

Hasanaginica                                                                                                                              ulaznica – 40 kn                                                                                                                        studenti, učenici – 30 kn                                                                                             organizirane grupe (škole, fakulteti, poduzeća) – 20 kn, pratnja školske djece gratis, djeca slabijeg imovinskog statusa gratis                                                                                                           na pretprodaji popust 5 kn za pojedinačnu kartu

 

Kvadratura kruga                                                                                                                       ulaznica  40 kn                                                                                                                        studenti, učenici – 30 kn                                                                                                                    organizirane grupe (škole, fakulteti, poduzeća) – 20 kn, pratnja školske djece gratis, djeca slabijeg  imovinskog statusa gratis                                                                                                            na pretprodaji popust 5 kn za pojedinačnu kartu

Uspavanka za Bellu                                                                                                                      djeca – 30 kn                                                                                                                                 pratnja jednog djeteta – 30 kn                                                                                                     pratnja dvoje djece – 15 kn                                                                                                         pratnja troje ili više djece – gratis                                                                                   organizirane grupe (škole, vrtići, poduzeća) – 20 kn, pratnja djece gratis, djeca slabijeg imovinskog statusa gratis                                                                                                                                           na pretprodaji popust 5 kn za pojedinačnu kartu

Pekel na zemli                                                                                                                    ulaznica- 40 kn                                                                                                                          studenti, učenici – 30 kn                                                                                                                     organizirane grupe (škole, fakulteti, poduzeća) – 20 kn, pratnja školske djece gratis, djeca slabijeg imovinskog statusa gratis                                                                                                                     na pretprodaji popust 5 kn za pojedinačnu kartu

Velika božićna pustolovina male lokomotive                                                                djeca – 30 kn                                                                                                                                pratnja jednog dijeteta – 15 kn                                                                                                  pratnja dvoje djece – 15 kn                                                                                                     pratnja troje ili više djece – gratis                                                                               organizirane grupe (škole, vrtići, poduzeća)20 kn, pratnja djece gratis, djeca slabijeg imovinskog statusa gratis                                                                                                                                     na pretprodaji popust 5 kn za pojedinačnu kartu

REZERVACIJE: gllugl.teatar@gmail.com