Minaluš

lutkarsko-glumačka predstava

Minaluš

 

Autorica teksta: Sara Ipša

Skladatelj: Petar Eldan

Umjetnička suradnica: Katarina Arbanas

Umjetnički suradnik i dizajner svjetla: Filip Eldan

Kostimografija: Tatjana Stojiljković

Igra: Sara Ipša

Tko je to uvijek tu za tebe, tko te čuva, pazi i koga ti trebaš? Trebaš li ga stvarno? Postoji li uopće tako nešto ili netko? Postoji li kao čista tvoja ili njegova želja? Trebaš li ga uvijek ili povremeno? Jesi li po tome ti pokvaren, pohlepan, sebičan ili se samo bojiš? Jesi li slobodan voljeti na svoj način ili su ti rekli kako se voli? Je li ono što voliš stvarno ili samo tvoja mašta, tvoja želja? A što kada ti dojadi ili kada ga više ne trebaš? Možeš li odbaciti ono što si nekad volio, ono što je bilo dio tebe, ono što si želio? Je li ikada bilo tvoje? Smiješ li krenuti dalje bez njega? Možeš li?                                                                                     Ne možeš, sad je on/ona/ono to koje želi  

This slideshow requires JavaScript.