ožujak

ponedjeljak, 9.3. u 9:00 – Mala sirena – scena CZM (za škole)

ponedjeljak, 9.3. u 10:15 – Mala sirena – scena CZM (za škole)

nedjelja, 15.3. u 20:00 – Med zidima – scena CZM OTKAZANO

utorak, 17.3. u 20:00 – Cezar – HNK u Varaždinu, Klub Europa media OTKAZANO

četvrtak, 26.3 u 11:00 Med zidima – scena CZM (za škole) OTKAZANO

četvrtak, 26.3 u 13:00 Med zidima – scena CZM (za škole) OTKAZANO

ULAZNICE za scenu CZM

ULAZNICE za HNK u Varaždinu, Klub Europa Media