Hasanaginica – drama u e-molu za glumicu i klavir

Hasanaginica

autor teksta: Milan Ogrizović

režija: Tamara Kučinović i ansambl

asistent režije: Nikša Eldan

dramaturginja: Katarina Arbanas

skladatelj: Petar Eldan

scenografija: Dina Zebec

kostimograf: Mladen Grof Jerneić

dizajn svjetla: Tamara Kučinović

songovi: sevdalinka Što te nema  obrada Petar Eldan / riječi Aleksa Šantić

tehnička pomoć: Josip Boršoš

izrada nakita: Džana Talijančić

plakat: Matilda Lepoglavec

IGRAJU:

Katarina Arbanas i Petar Eldan

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

Jednom su negdje u svijetu postojali Ona i On, Žena i Muškarac, ljubavnici, prijatelji, Majka i Otac…

Jednom, negdje u svijetu, to dvoje izgubilo je put jedno do drugoga.

Ona kao da je odjednom govorila jednim, a On nekim drugim jezikom.

Odjednom, kako to ponekad biva,  nisu se više mogli razumjeti.

Je li moguće nanovo pronaći put u ovome svijetu, ili je to možda još moguće samo negdje drugdje, u Dženetskom perivoju svietlom

U našoj predstavi Ona i On,  glumica i pijanist govore različitim jezicima. Ona govori riječima, a on glazbom.

Mogu li ipak zajedno ispričati priču?

Mogu li pronaći davno izgubljen put između Hasanaginice i Hasanage?

Naša predstava govori o tom traganju.