Hana Kunić

(1994., Varaždin) magistrirala je Glumu i lutkarstvo na AUK u Osijeku 2017. godine, a diplomski studij Dramaturgije na ADU u Zagrebu upisala je 2022. godine. U sklopu Erasmus+ projekta studirala je Glumu na Faculty of Theatre and Television u Cluj-Napoci u Rumunjskoj. Kao glumica, lutkarica, dramaturginja, dramatičarka i dramska pedagoginja surađuje s kazalištima, radijima i umjetničkim organizacijama. Izdala je dvije zbirke poezije – Bojler koji ne radi (Sandorf 2023.) i Riku (OMH u Varaždinu 2018.). Suosnivačica je Umjetničke organizacije Favela. Živi uglavnom u Zagrebu, a kad naraste, preselit će na otok.