Selma Spahić

fotografija: Jim Marshall

fotografija: Jim Marshall

rođena je 1986. god. Potpisuje preko 25 kazališnih režija, među kojima su: Hipermnezija (Heartefact / BITEF, Srbija), Žene koje čiste (CNP Podgorica, Crna Gora), Tajna džema od malina (SARTR / MESS, BiH), Natatorijum (Narodno pozorište Subotica, Srbija), Skupština (Narodno pozorište Sarajevo / Kamerni teatar ’55 / SARTR, BiH), Kokoš (MESS / ZeKaeM / BITEF, BiH / Hrvatska / Srbija), Liliom (SNG Drama Ljubljana, Slovenija), tisočdevetstoenainosemdeset (SNG Drama Maribor, Slovenija), Majstor i Margarita (HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, Hrvatska), Moja Fabrika (BNP Zenica, BiH), 4 ujutro (Pozorište Kostolanyi Dezso, Srbija), Ono što nedostaje (ZeKaeM, Hrvatska), Romeo i Julija (BNP Zenica, BiH), Djeca sunca (SARTR/Kontakt), Stela, poplava (GDK Gavella, Hrvatska).

Predstave su joj višestruko nagrađivane, te bilježe učešće na renomiranim internacionalnim festivalima poput BITEF-a u Srbiji, Neue Theater Stücke aus Europa u Njemačkoj, Kontakta u Poljskoj ili Culturescapes u Švicarskoj.

Od 2012. do 2017. bila je Umjetnička direktorica Internacionalnog teatarskog festivala MESS, za koji još uvijek selektira dio programa. Predaje na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.