Samoizolacija u 40 minuta

AUTORSKI PROJEKT JURE RUŽE

Igra: Jura Ruža

Mentorica: izv. prof. dr. art. Maja Lučić

Koje je idealno vrijeme za odlazak u supermarket? Koliko se u njemu treba zadržati? Kako ući u vlastiti stan bez prljanja poda? Kako skinuti odjeću sa sebe bez previše kontakta s kožom? Kako ukloniti potencijalne bakterije sa svoga tijela? Kako sortirati kupljene namirnice na svomu stolu? Kako kihnuti? Kako prati ruke? Koliko dugo?

Kako živjeti u situacijama krajnjeg opreza i straha od svega što nije pod našom kontrolom? Koliko smo svjesni vlastitih postupaka? Prerastaju li tada naše ponašanje i navike u krajnost? Prelazimo li vlastite granice? Do koje mjere?

Naziremo li pritom negdje, u nama ili oko nas, neku vrstu pobune naspram svega što namećemo sebi ili drugome? Prerastaju li tada tuđe ponašanje i navike u krajnost? Prelazimo li tuđe granice? Dokle?

Kako živjeti kada se dvije krajnosti konačno sudare? Kako preživjeti kada obje strane odbijaju popustiti? Nadjača li potreba za kontrolom potrebu za kaosom? Ili obratno?

Odvija li se sukob u nama ili izvan nas?