Ulaznice

Cijene ulaznica:

Predstave za djecu – 35 kn

Dramske predstave – 50 kn

Koncerti – 40 kn

Izvedbe za grupe (škole, vrtići) – 25 kn (voditelji gratis)

rezervacije: gllugl.teatar@gmail.com