Matej Dimlić

16114711_10154956103561967_4601419674101506415_n

 

 

 

 

 

Matej Dimlić  ima veliko akademsko i stručno iskustvo u raznim medijima i nekoliko umjetničkih disciplina. Osim što vodi međunarodno uglednu magistarsku katedru Zvučne produkcije na  Sveučilištu Westminster u  Londonu, Dimlić je razvio i vodio tečaje za Filmsku i Medijsku Produkciju i Vizualnu Komunikaciju na Američkom Interkontinentalnom Sveučilištu, gdje je radio kao izvanredni profesor između 2000. I 2005.

Trenutno radi na nekoliko interaktivnih izvedbenih projekata u Velikoj Britaniji i Europi u suradnji sa ENS Louis-Lumière, Pariz, Francuska.

 

Neki od radova Mateja Dimlića:

  • Sound Design for Moving Image by Khara Scott-James, Bloomsbury Academic, 2018, (review and forward);
  • Absolute Beginners Video Series, Vol. 1 -4, (director, editor, producer);
  • Eastern Biological:  The Sound, a concept album and the mixed media performance around audience at the Union Chapel, London, Illumina Sky  broadcast, (composer, director, performer);
  • Out of Time, film installation, Open City Documentary Festival, London, (composer, editor, sound designer);
  • Touched by Murder, Europoly Film Festival, Berlin, (sound designer);
  • New Nation RisingNewham Symphony,a short film about collaboration between composer Shirley Thompson and  Royal Philharmonic Orchestra, BBC, (director, editor).