Matilda Lepoglavec

Rođena je 1987. u Čakovcu. Srednju školu pohađa u graditeljskoj školi Čakovec, odjel likovna umjetnost i dizajn, smjer dizajner keramike. Na Akademiji primjenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, smjer likovna pedagogija, diplomira 2011. godine.

Od 2012. godine radi u nekoliko osnovnih škola kao učiteljica likovne kulture.

2019. završava edukaciju ‘Grafički dizajner – specijalist digitalnog izdavaštva’ na Visokom učilištu Algebra.

U Umjetničkoj organizaciji GLLUGL djeluje kao dizajner plakata, programskih knjižica i kao likovni suradnik.

Radi plakate za predstave: Kvadratura kruga, Hasanaginica 1 i 2, Cezar, Božićna bajka, Ručak za šestero, Vladimir, Miris dunje, Gllugl Jazz festival 2018., Gllugl jazz festival 2019., Med zidima, Božićna avantura i Mala sirena,  te dizajnira programske knjižice za većinu predstava.

U samostalnom radu bavi se grafičkim dizajnom te radom u različitim dvodimenzionalnim likovnim područjima i tehnikama pod nazivom Vizualna zona.