Jura Ruža

Jura Ruža rođen je 3. siječnja 1999. godine u Varaždinu gdje završava VI. osnovnu, osnovnu glazbenu školu (gitara, solo pjevanje) i Prvu gimnaziju. Za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja pohađa gimnazijsku Dramsku družinu Theatron i Kazališni studio mladih u HNK Varaždin gdje 2016. godine dobiva prvu ulogu u repertoarnoj predstavi Mala princeza redateljice Julije Klier. Godine 2020. završava preddiplomski studij glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku gdje trenutno polazi diplomski studij neverbalnog teatra. Sa završnom ispitnom predstavom iz lutkarstva Samoizolacija u 40 minuta, nastupio je na 53. PIF-u (Međunarodnom festivalu kazališta lutaka) u Zagrebu. Uz dosadašnje iskustvo u dramskim, lutkarskim i plesnim predstavama, ostvario je nekoliko uloga u filmskim produkcijama Matije Benića i Damira Čučića. Usavršavao se na glumačkim radionicama Psihološke geste Mihaila Čehova, Unutarnjeg spoja Sanforda Meisnera, fizičkog teatra Jacquesa Lecoqa te radionicama suvremenog plesa i pokreta kod mentora Francesca Scavette, Ferenca Fehéra i Lea Rafolta.