Petar Nevžala

 

Petar Nevžala

 

 

 

 

 

rođen je 10.02.1992. godine u Varaždinu. Srednjoškolsko obrazovanje završava na Graditeljskoj školi u Čakovcu, smjer dizajn unutrašnje arhitekture. Sa svojim maturalnim radom (radni stol po vlastitom dizajnu) iz predmeta Dizajn unikatnog namještaja, sudjeluje na izložbi  Društva inovatora Varaždinske županije ”IDIVA 2011”. Sa odbojkaškom ekipom Ok Varaždin osvaja Državno prvenstvo u juniorskoj kategoriji sezona 2008/2009. Na trećoj godini prediplomskog studija sa posterom pod nazivom ”Interpretation of pattern on chasuble inv. no.5 A.” sudjeluje na 11. Međunarodnoj konferenciji studija konzervacije-restauracije održanoj u Zagrebu. Nakon trogodišnjeg školovanja na Sveučilištu u Dubrovniku brani titulu prvostupnika konzervacije-restauracije sa završnim radom pod nazivom ”Preventivna konzervacija i stilska analiza dezena misnice inv.br. 5 A s otoka Lokruma” pod mentorstvom dr.sc. Danijele Jemo. Prve godine diplomskog studija (2014/2015) kao sudionik Erasmus razmjene studenata boravi na Sveučilištu primjenjenih Umjetnosti u Beču (Universität für angewandte Kunst Wien) gdje dio svoje stručne prakse odrađuje i u radionicama Muzeja primjenjenih Umjetnosti. Dobitnik je A stipendije za odličan uspijeh Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku godinu 2014/2015. Na drugoj godini diplomskog studija osvaja nagradu “Zvonimir Wyroubal” za najbolje usmeno izlaganje pod nazivom ”Conservation-restoration of military shako hat” održane u sklopu 13. Međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije u Dubrovniku. Sudjeluje u organizacijskom timu spomenute konferencije gdje je zadužen za dizajn cijelokupnog vizualnog identiteta konferencije. Diplomski rad naziva ”Konzervacija-restauracija vojne čako kape”  pod mentorstvom dr.sc. Danijele Jemo te komentorstvom asistenta mag.art. Matea Miguela Kodrič Kesovije brani 30. Rujna 2016. godine te stjeće titulu magistra konzervacije-restauracije u specijalizaciji tekstil. Za potrebe prakse tijekom i nakon školovanja radi kao vanjski suradnik na raznim projektima u Hrvatskom restauratorskom zavodu te Gradskom Muzeju Varaždin.